SAM INTERNATIONAL BUSINESS NETWORK

De ‘wereld’ verandert steeds sneller mede door een verwachte exponentiële trend als gevolg van de technologische ontwikkelingen. Zonder nader in te gaan op termen als ‘technologische singulariteit’ en ‘transhumanisme’, zien we allemaal al lange tijd de veranderingen toenemen. Veranderingen die grote gevolgen hebben voor HRM.

De wereld draait sneller, echter ……. toch zijn het de organisaties zelf die te star zijn ingericht om zich daadwerkelijk transformationeel te kunnen bewegen, gericht op de zeer nabije toekomst. Dat is jammer! Het management en de aandeelhouders zijn volgens deskundigen te behoudend en vooral gericht op de profit van morgen en niet op die van overmorgen, terwijl overmorgen wellicht al eergisteren was.

De wereld wordt kleiner
Binnen Nederland is het begrip ‘Het Nieuwe Werken’ volgens deskundigen nog steeds meer een theorie dan een toepassing die breedschalig gepraktiseerd wordt. Feit is dat bestaande organisaties de technologische communicatiemogelijkheden nog te weinig inzetten binnen HRM.

Een vitale arbeidsmarkt
Dat is de doelstelling van Stichting SAM. Door het netwerk te verbreden met een Internationaal Business Network wil SAM een helpende hand bieden. Door een internationale SAMenwerking kunnen ervaringen in ontwikkelingen sneller met elkaar gedeeld worden. Daardoor wordt het ook makkelijker om collegiaal personeel met elkaar uit te wisselen. Het is de taak van een werkgever om zich actief in te zetten om goede arbeidskrachten te werven dan wel uit te zetten op het moment dat ze elders beter tot hun recht komen.

Waarom dan het adagium ‘juiste medewerker op het juiste moment op de juiste plek’ binnen landsgrenzen beleven als er wellicht meer succes en synergie te behalen valt om dit adagium internationaal toe te passen?

SAM helpt
Nederland kent ten opzichte van vele andere landen een relatief laag werkloosheidscijfer. Neem bijvoorbeeld Italië met een percentage van meer dan 30% onder jongeren. Jongeren met vaak een mooie opleiding die door de economische omstandigheden helaas geen (relevante) werkervaring kunnen opdoen in hun eigen land. Dit is een schande voor de mondiale (technologische) ontwikkeling.

Werkgevers
Stichting SAM vraagt organisaties – waar dan ook ter wereld – haar te helpen om vacatures / werkervaringsplaatsen ter beschikking te stellen aan arbeidskrachten die daarmee hun werkervaring verder kunnen ontwikkelen en zo actief mee gaan doen aan een wereldwijde synergetische kennisontwikkeling.

SAM roept organisaties dringend op om actief onder onze PITCHERS te zoeken naar personeel.

Medewerkers
Iedereen, waar dan ook ter wereld, kan digitaal via SAM pitchen.